پیپ بربیا ایتالیا

سری وینتیج ام پی بی ۵۶

Brebbia pipe MPB 56
بدون فیلتر