پیپ ترک

پیپ به شکلی که می توان آن را گروهی کشید ( مناسب مهمان )
اسموک‌بسیار خنکی دارد
بسیار مقاوم است و از برایر خالص
یک تکه تهیه شده است
ساخت ساهین ترکیه