پیپ دانهیل

کم یاب ، کلکسیونی ، لیمیتد ادیشن و ارزشمند
دانهیل
کریسمس ۲۰۰۳
شماره ۲۵۵ از شماره ۵۰۰
با رینگ نقره
شماره ۴۱۱۳
Dunhil bruyere

۱۵۵۰ یورو روز