پیپ شماره ۱۳۰۰

5,950,000 تومان

دو دسته
استم کوتاه
استم بلند
پیپ دسته بلند
استم با کیفیت با رینگ چوبی
پیپ تماما دست ساز
برایر ایتالیایی سایز بزرگ

و بهترین قسمت برایر
لاین A
هنر 👇

Mastro Rahimi
با ادوات هدیه