پیپ شماره 1330 فول چرچ

استم با کیفیت دست ساز
پیپ تماما دست ساز ،
برایر ایتالیایی درجه یک
بدون فیلتر و تخصصی ، ظریف
هنر 👇

Mastro Rahimi
با ادوات هدیه