پیپ مرشام

6,950,000 تومان

اصل ترکیه بلوک سری آ ، لیمیتد تکین
تماما دست ساز ، فیلتر خور می باشد