پیپ هاف چرچ

دسته:

پیپ شماره ۱۳۱۰ هاف چرچ

استم با کیفیت دست ساز
پیپ تماما دست ساز ،
برایر ایتالیایی درجه یک
بدون فیلتر و تخصصی ، رینگ زیبا جهت مقاومت
هنر 👇

Mastro Rahimi
با ادوات هدیه