پیپ

دسته:

شماره ۱۳۰۳
استم با طراحی خاص و رینگ دار
و
رینگ روی شنک جهت مقاومت
طراحی خاص سیستم جذب رطوبت
و گردش هوا
با کیفیت دست ساز
پیپ تماما دست ساز
برایر ایتالیایی
لاین A
هنر 👇

Mastro Rahimi
با ادوات هدیه