توضیحات

شماره ۱۶۱۰
با کیفیت و حرفه ای و سایز بزرگ
پیپ تماما دست ساز
برایر ایتالیایی و گرین بالا،
طراحی خاص رینگ چوبی از خود برایر مصرفی روی استم بی نظیر دست ساز ،
استند آپ 👌
هنر 👇
Mastro Rahimi
با ادوات هدیه