چوب سیگار آلمانی

تومان595.000

با کیفیت
با سری فلزی ریگولار و فیلتر خور هم هست
فیلتر ۹ میلی متری می خورد
کلش نقره ای رنگ است