چوب سیگار شش عددی رنگی

295,000 تومان

هر کدام ۱۰ تا ۱۵ سیگارت ظرفیت دارد
(یعنی ۱۵ بار مصرف است هر کدامش)
آلمانی ۶ عددی