چوب سیگار

تومان295.000

شش عددی
هر کدام ۱۰ تا ۱۵ سیگارت ظرفیت دارد
(یعنی ۱۵ بار مصرف است هر کدامش)
آلمانی ۶ عددی