کاغذ سیگارپیچ

50,000 تومان

بلند ۱۳۰ میلی متری با فیله طرح دار هنری گربه بلند
Cartel