کاغذ سیگارپیچ

تومان40.000

کوتاه ، RAW black
سری جدید کاغذ راو

 

کاغذ سیگار پیچ کاغذی مخصوص استفاده و استعمال توتون سیگار پیچ است که به دوگونه عرضه می گردند. کاغذ های ارگانیک (فاقد مواد مصنوعی و شیمیایی) و کاغذ های کلراین. هر دو گروه از این کاغذ ها یا از جنس پوست برنج هستند یا کنف و یا چوب و ضخامت آنها هم تاثیر بسزایی در نوع اسموک دارد.
در حال حاضر گونه چوبی و کنفی بسیار رایج هستند و اکثر کمپانی های بزرگ جهان از هر دوی آنها هم استفاده می کنند. گونه کنفی بسیار دیرتر می سوزد. هر چقدر ضخامت کاغذ کمتر باشد به این معناست که کاغذ بیشتر پرس شده است. در حقیقت کاغذ سیگار را اگر از میکروسکوپ نگاه کنید مانند یک اسفنج است و هر چقدر اسفنج پرس شده تر باشد باید پک های قویتر و سنگینتری زد و زودتر هم خاموش می شود و کاغذ های ضخیم بر عکس.