کپ پیپ

120,000 تومان

روی هر آتشگاهی تنظیم می شود و برای فضای باز هم مناسب است