کیف آلمانی فیبر کربنی هارد کیس

395,000 تومان

مناسب پیپ ظریف و سیگاربرگ سمت راست بازش
سمت چپ بسته اش