کیف آلمانی فیبر کربنی هارد کیس

تومان495.000

مناسب پیپ ظریف و سیگاربرگ سمت راست بازش
سمت چپ بسته اش