کیف پیپ چرم طبیعی

( نمای بالا و کنار آن )
با کیفیت و جا دار