کیف پیپ

تومان395.000

چرم طبیعی با ترکیب پوست طبیعی
این کیف برای سیگارپیچ یا ادوات مربوطه هم مناسب است