کیف پیپ

395,000 تومان

داخل کار زیپ دارد جهت ادوات در یک سمت
کیف یک یا دو پیپ زیپی، بین چرم روی کار و داخل کار فوم مخصوص کار شده که پیپ محافظت شود
چرم درجه یک ایرانی
هر کدام