گاز فندک رانسون

گاز فندک رانسون
Ronson gas lighter
با سری و تبدیل های مخصوص مختلف
٣٠٠ ml
بسیار با کیفیت
ساخت انگلستان
مخصوص فندک های بسیار لوکس
محافظ فندک شما