گاز فندک newport zero

Butane Gas
با سری و تبدیل های مخصوص مختلف
مناسب فندک های لوکس دوپونت ، دانهیل و…
٢۵٠ ml
بسیار با کیفیت و عالی
ساخت انگلستان