توضیحات

چوبی

تنها مرکز فروش زیپو فقط اصلی و پلمپ
پاسارگادتاباک