‌‌پیپ ایرانی

رینگ رنگی روی استم ، دست ساز
برایرایتالیایی
هنر 👇
Mastro Rahimi
با ادوات هدیه