‌‌‌‌‏پیپ ایتالیایی

استفاده شده ، مهندس هاشمیان
وضعیت خوب