‌‌‌‌‏پیپ هلندی

استفاده شده، دسته بلند ، رینگ دوبل نقره
مهندس احمدی
وضعیت خوب