‌‌‎هومیدور رومیزی بزرگ سیگاربرگ کوهیبا

دسته:

چوب سدار اصل با کیفیت (مخصوص نگهداری و مرطوب نگه داشتن سیگاربرگ )