‌‌‎پیپ ایرانی

متریال ایتالیایی

سری اکونومی و تعداد محدود
دست ساز ، رینگ روی شنک جهت مقاومت