‌‌‎پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
‌‌‎پیپ ایرانی ، متریال ایتالیایی
دست ساز ، رینگ روی شنک جهت مقاومت

با ادوات هدیه