‌‌‎پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
‌‌‎متریال ایتالیایی
دست ساز ، فینیش زیبا
این پیپ استند آپ است
با ادوات هدیه