‌‌‎پیپ ایرانی

دسته بلند فیلتر خور
متریال ایتالیایی
دست ساز ، رینگ چوبی روی استم
با ادوات هدیه