‌‌‎پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
برایر ایتالیایی
دست ساز ، استم با کیفیت ایتالیایی
با ادوات هدیه