‌‌‎پیپ ایرانی

سری اکونومی و تعداد محدود
برایر ایتالیایی
دست ساز ، استم با کیفیت ایتالیایی
این پیپ استند آپ است
با ادوات هدیه