‌‌‎پیپ ایرانی

سری دارک سند بلاست
تعداد محدود
‌‌‎پیپ ایرانی ، برایر ایتالیایی گرید بالا
دست ساز ، فینیش خاص ، مقاوم
بدون فیلتر
شماره ۱۱۳۳
با ادوات هدیه