‌‌‎پیپ ایرانی

برایر ایتالیایی 🇮🇹
استم خاص
لیپ بالا
P-lip
دست ساز ، شماره ۱۳۰۸
با ادوات هدیه