‌‌‎پیپ ایرانی

برایر ایتالیایی
دست ساز اکونومی ، بدون فیلتر
( بدون ادوات است )