‌‎غلاف چرم نگهداری سیگاربرگ (هومیدور)

2.350.000

حمل سیگاربرگ
با تیوب رطوبت ساز و چرم سایز متوسط
Prometheus برند