‏پیپ هلندی

استفاده شده ، فیلتر خور
مهندس کرمی
وضعیت خوب